12-05-2016

Powstała nowa strona Kancelarii KWZZ / We have launched a new website of KWZZ

Z przyjemnością pragniemy zaprosić do nowej odsłony strony internetowej Kancelarii, prezentującej usługi naszej firmy, jej misję i cele. / We are pleased to invite you to the new version of our website which presents the services, mission and objectives of our law firm.

1 / 1

Wódecki Zawisza Żurowski

Kancelaria Radców Prawnych

KWZZ jest kancelarią tworzoną przez grupę prawników, których połączyła wizja świadczenia kompleksowej i interdyscyplinarnej obsługi prawnej przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Relacje z Klientami

Jako zespół podchodzimy z pełnym zaangażowaniem do każdej powierzonej sprawy, przywiązując szczególną wagę do budowania relacji z Klientem, którą opieramy na wzajemnym zaufaniu, dyspozycyjności oraz transparentności.

Misja

Wyróżniają nas wartości, które wyznajemy. Połączenie doświadczenia, kompetencji i ambicji pozwoliło stworzyć Kancelarię dbającą o zachowanie najwyższych profesjonalnych standardów świadczonych usług.

Wspólnicy

Grzegorz Wódecki

radca prawny

(+48) 605 052 163

g.wodecki@kwzz.pl

Grzegorz Wódecki

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku oraz Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując podmioty gospodarcze w trójmiejskich kancelariach prawnych. Nabył specjalistyczną wiedzę na temat wybranych aspektów postępowania podatkowego w kancelarii doradcy podatkowego oraz w urzędzie skarbowym. Równolegle zaangażowany w działania sektora NGO. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, transportowym, budowlanym i postępowaniu egzekucyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji). Posiada bardzo dobrą znajć języka angielskiego.

Marcin Zawisza

radca prawny

(+48) 500 292 674

m.zawisza@kwzz.pl

Marcin Zawisza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach związanych m.in. z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych i organizacją otwartych konkursów ofert w jednostkach samorządowych. Doradzał organizacjom pozarządowym na każdym etapie ich działalności, świadcząc pomoc przy realizacji czynności założycielskich oraz bieżącej działalności. Dzięki współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi nabył doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się również w prawie administracyj ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych, a także prawie rodzinnym, cywilnym oraz prawie pracy.

Tomasz Żurowski

radca prawny

(+48) 791 332 042

 

Tomasz Żurowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował ponadto w Instytucie Wyższych Studiów Europejskich przy Uniwersytecie Roberta Schumanna w Strasburgu (Interdyscyplinarne Studia Europejskie. Kierunek – prawo Unii Europejskiej). Specjalizuje się w prawie umów, prawie spółek, postępowaniu rejestrowym, prawie podatkowym (budowa struktur optymalizacyjnych), prawie własności intelektualnej oraz prawie Unii Europejskiej. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz francuskiego.

Współpracownicy

Patrycja Brechelke

p.brechelke@kwzz.pl

Patrycja Brechelke

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z trójmiejskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów. W trakcie studiów aktywnie działała w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych – w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Monika Kłoczko

m.kloczko@kwzz.pl

Monika Kłoczko

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie praktyczne zdobywała w trójmiejskich kancelariach radcowskich, Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz będąc wolontariuszem w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonym na zlecenie miasta Gdańska. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Posiada certyfikat językowy TOLES Higher. W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo pracy.

Prawo gospodarcze

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Prawo cywilne

Prowadzimy doradztwo w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Prawo ubezpieczeń

Reprezentujemy Klientów w uzyskaniu pełnych świadczeń w sporach z ubezpieczycielami.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się rozwiązywanie spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego.

Prawo pracy i ubezp. społ.

Wspieramy klientów przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej.

Prawo adm. i sądowoadm.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach.

Prawo podatkowe

Reprezentujemy Klientów w zakresie prawa podatkowego.

Prawo karne

Pełnimy rolę profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym.

Dofinansowania ze środków UE

Oferujemy usługi w zakresie pomocy prawnej przy wdrażaniu i obsłudze projektów unijnych.

Organizacje pozarządowe

Nasz zespół posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w obsłudze organizacji pozarządowych.

Prawo przewozowe

Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom przewozowym i spedycyjnym.

Prawo lokalowe

Zajmujemy się obsługą prawną właścicieli lokali, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości.

Prawo bankowe

Udzielamy konsultacji m.in. w zakresie oceny warunków zawieranych umów z instytucjami finansowymi.

Inwestycje finansowe

Współpracujemy na stałe z zaufanymi specjalistami z zakresu finansowania inwestycji.

Prawo obrotu nieruchomościami

Przeprowadzamy audyt prawny nieruchomości, tj. badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów.

Dochodzenie należności

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia należności.

Prawo własności intelektualnej

Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Prawo zamówień publicznych

Oferta Kancelarii skierowana jest do zamawiających i wykonawców.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu dziedzin prawa, w których się specjalizujemy.

Kariera

Kancelaria oferuje możliwość rozwoju zawodowego prawnikom, studentom III i IV roku oraz aplikantom, którzy poszukują swojego miejsca na rynku usług prawniczych. Gwarantujemy współpracę dającą możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, w przyjaznym i kreatywnym środowisku.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:

rekrutacja@kwzz.pl

Działalność społeczna

W przygotowaniu...

Czekamy na Twoją wiadomość!